Kontakt

Snåsa Legekontor
Stallbakksvingen 2
7760 Snåsa

Tlf: 74 13 83 50

Legevakt
116 117

Øyeblikkelig hjelp: 
113