Hvem er vi?

Ulf Seljelid, spesialist i allmennmedisin. Fastlege og helsestasjonslege.

Magnus Tølløv Kjøbli, spesialist i allmennmedisin. Fastlege.

Helene Gaarden LIS 1 fra 01.03.21 – 01.09.21.

 

 

Siv Unni Kristiansen, Helsesekretær

Beate Gaundal, Sykepleier

Oddrun Håpnes, Sykepleier

Solvår  Kjenstadbakk-Steinkjer, Sykepleier