Hvem er vi?

Ulf Seljelid, spesialist i allmennmedisin. Fastlege og helsestasjonslege.

Magnus Tølløv Kjøbli, spesialist i allmennmedisin. Fastlege.

Katrin Ulrika Katschinski, fastlege og sykeheimslege.

Ole Gunnar Øksnes er legevikar uke 29 og 30.

 

 

Siv Unni Kristiansen, Helsesekretær

Beate Gaundal, Sykepleier

Oddrun Håpnes, Sykepleier

Solvår  Kjenstadbakk-Steinkjer, Sykepleier

Hilde Østvik, Sykepleier