Hvem er vi?

Ulf Seljelid, spesialist i allmennmedisin. Fastlege og helsestasjonslege.

Magnus Tølløv Kjøbli, spesialist i allmennmedisin. Fastlege. Permisjon i 1 år fra 01.05.22.

Katrin Ulrika Katschinski, fastlege og sykeheimslege.

Jørund Skjei, vikar for dr. Kjøbli 2-4 dager per uke fra 01.09 – 19.12.22.

Idunn Eggen, LIS1 fra 01.09.22 – 01.03.23.

 

 

Beate Gaundal, Sykepleier

Oddrun Håpnes, Sykepleier

Solvår  Kjenstadbakk-Steinkjer, Sykepleier

Hilde Østvik, Sykepleier