Testing

koronavirus2

Dette er anbefalingene for covid-19 som gjelder nå

Snåsa kommune har en beredskap for oppskalering, men  følger nå de anbefalinger nedenfor som Helsedirektoratet og FHI har gått ut med.

Anbefalingene som gjelder nå er:

  • Hold deg hjemme hvis du føler deg syk, og unngå kontakt med personer som har risiko for å bli alvorlig syke dersom du har nyoppståtte luftveissymptomer.
  • Du trenger ikke å holde deg hjemme i 4 døgn.
  • Kontakt lege hvis du har behov for helsehjelp.
  • Du trenger ikke teste deg med selvtest. Hvis du likevel har fått en positiv test, gjelder de samme rådene om å holde deg hjemme hvis du føler deg syk.
  • Du trenger heller ikke registrere positive selvtester hos kommunen.
  • Det gjelder egne anbefalinger for de som har økt risiko for å bli alvorlig syke med covid-19. -Råd og informasjon til risikogrupper og pårørende (fhi.no).

Se mer om hva du må gjøre ved nyoppståtte luftveissymptomer (fhi.no).

 

Selvtester vil fortsatt være tilgjengelige for de i befolkningen som likevel ønsker å teste seg. Selvtester kan hentes på følgende steder:

  • Legekontoret. NB: Du  ringe på forhånd
  • Servicekontoret ved Herredshuset

Rådene ved positiv og negativ test er de samme; Hold deg hjemme om du føler deg syk.

 

Drift av teststasjonen opphører

Helse- og omsorgsdepartementet har besluttet at landets teststasjoner legges ned fra 1. juli 2022. Kommunene skal etter denne datoen ikke ha en stående testkapasitet, men skal ha planer for raskt å kunne reetablere testtilbud. Det følger også av disse beslutningene at de midlertidige unntakene i lov- og regelverk som la til rette for testing uten forutgående henvisning fra lege, vil utløpe fra 1. juli.

 

Reisetester

Du kan kontakte teststasjonen på Værnes som heter Kry for å få en PCR-test og få resultatet innen tre timer.