Vaksinasjoner & priser

influensavaksine

Influensavaksinering 2021/2022 

Vaksinen er for alle over 65 år og andre i risikogruppen, se under.

Vi har fortsatt noen influensavaksiner igjen til personer i risikogruppen. Ring legekontoret for å bestille time.

Personer i risikogruppen betaler en egenandel på kr. 50,- For personer med frikort vil vaksineringen være gratis.

NB! Du kan ikke møte hvis du er syk, heller ikke ved milde symptomer.

https://www.fhi.no/sv/influensa/influensavaksine/influensavaksine-risikogrupper/

 

Personer i følgende risikogrupper bør ta influensavaksine årlig:

 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine
 • Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder til 5 år
 • Barn og voksne med:
  • kronisk lungesykdom (inkludert astma),
  • hjerte- og karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk),
  • diabetes type 1 og 2
  • leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet og/eller hostekraft
  • nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege (f.eks. personer med medfødte kromosomavvik, genetiske syndromer og sammensatte kromosomavvik som ikke er klassifisert annet sted)

I tillegg anbefales influensavaksine til: