Vaksinasjoner & priser

Koronavaksine

Har du spørsmål om koronavaksine? Ring Snåsa Helsestasjon: 91 85 30 87

Koronavaksineringen foregår på Kløvertunet.

 

 

Influensavaksinering 2021/2022

 

Årets influensavaksine kommer i uke 42.  Mer informasjon kommer etter hvert.

Influensavaksine anbefales spesielt for:

 • Gravide i 2. og 3. trimester, og gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko 
 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Barn og voksne med:
  • diabetes type 1 og 2
  • kronisk lungesykdom (inkludert astma)
  • hjerte- og karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk)
  • leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade
  • nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

I tillegg anbefales influensavaksine til:

 • Helsepersonell og andre ansatte i helse. og omsorgstjenesten som har nær kontakt med pasienter ved behandling eller pleie
 • Personer som bor sammen med (eller er tilsvarende nøre) immunsupprimerte.
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser. 

 

Personer i risikogruppen betaler en egenandel.

Det vil ikke bli mulig å betale kontant. Det blir sendt ut en SMS fra MELIN med betalingsinformasjon. Da kan du velge å betale med Visa, Mastercard eller Vipps. Du kan også velge å betale senere og få tilsendt faktura. Da tilkommer det et fakturagebyr.