Vaksinering

Vaccine coronavirus concept. Syringe with an ampoule hold in hand doctor

 

Koronavaksinering

Ønsker du å avtale tid for vaksinering, send e-kontakt til legekontoret via selvbetjening på Helsenorge, eller ring 74138350.

Du kan logge inn på helsenorge.no for å se når du fikk siste vaksinedose.

 

Ny oppfriskningsdose (4.dose) til personer 65 år og eldre.

Alle som er 65 år og eldre kan møte på drop-in vaksinering på Snåsa helsehus, inngang 1 etasje ved gamle sykeheimen:

Fredag den 19 august kl.9.00–11.00 eller 12.00-14.00  

Vaksinen er gratis.

Anbefalingen om ny oppfriskningsdose til denne aldersgruppen gjelder uavhengig om man har gjennomgått sykdom etter forrige dose. Det bør være minimum 3 uker mellom gjennomgått koronasykdom og ny oppfriskningsdose, men et lengre intervall vil som regel gi en bedre immunrespons.

Oppfriskningsdose kan tilbys tidligst 4 måneder etter siste vaksinedose.
Beboere på sykehjem og bofellesskap vaksineres der de bor.

Oppstart av vaksinasjon med ny oppfriskningsdose til personer i aldersgruppen 18-64 år med underliggende risiko for alvorlig sykdomsforløp – informasjon kommer senere.

 

 

Oppfriskningsdose (4. dose) anbefales til personer med alvorlig svekket immunforsvar

Personer med alvorlig svekket immunforsvar anbefales per i dag 3 doser i grunnvaksinasjonsserien i tillegg til én oppfriskningsdose 3 måneder etter dose 3.

 

Barn og ungdom

I tillegg gjelder følgende anbefalinger som tidligere, ungdom 15-17 år bør vaksineres med to doser så fremt de ikke har gjennomgått sykdommen. Ungdom som er fylt 18 år kan ta oppfriskningsdose hvis de ønsker det.

Du kan lese mer om vaksinasjon av barn og unge på fhi.no

 

Transport til vaksinering

Transport må ordnes av den enkelte, da pasientreiser ikke dekker reiseutgifter til vaksinasjon.