Vaksinering

koronavaksinering

Koronavaksinering

Ønsker du å avtale tid for vaksinering, send e-kontakt til legekontoret via selvbetjening på Helsenorge, eller ring 74138350.

Du kan logge inn på helsenorge.no for å se når du fikk siste vaksinedose.

 

Ny oppfriskningsdose (4.dose) til personer 65 år og eldre

Anbefalingen om ny oppfriskningsdose til denne aldersgruppen gjelder uavhengig om man har gjennomgått sykdom etter forrige dose. Forutsatt bekreftet covid-19 kan man vente i 3-4 måneder med å ta en oppfriskningsdose. Personer som ønsker en oppfriskningsdose tidligere, kan tilbys det forutsatt at det har gått minimum 3 uker etter tilfriskning. Antistoffresponsen etter en oppfriskningsdose vil imidlertid bli bedre dersom tidsintervallet er lenger.

Oppfriskningsdose kan tilbys tidligst 4 måneder etter siste vaksinedose.

Beboere på sykehjem og bofellesskap vaksineres der de bor.

 

12.09.2022 – Flere får tilbud om oppfriskningsdose med koronavaksine

Oppfriskningsdose til personer i aldersgruppen 18-64 år med underliggende risiko for alvorlig sykdomsforløp

Regjeringen har besluttet at kommunene nå kan gi oppfriskningsdose mot covid-19 også til risikogrupper mellom 18 og 64 år.

 

Oppfriskningsdose til ungdom i aldersgruppen 12-17 år med alvorlig grunnsykdom

Anbefalingen gjelder ungdom 12-17 år med alvorlig grunnsykdom.

 

Oppfriskningsdose til gravide

Folkehelseinstituttet anbefaler at gravide i 2. og 3. trimester tilbys oppfriskningsdose, ettersom det er da de har høyest risiko for alvorlig sykdom. Dette er uavhengig av om de kun er grunnvaksinerte fra før eller allerede har mottatt en oppfriskingsdose. Det bør ha gått minst 4 måneder siden forrige dose.

 

Ny oppfriskningsdose anbefales til personer med alvorlig svekket immunforsvar

Personer med alvorlig svekket immunforsvar anbefales per i dag 3 doser i grunnvaksinasjonsserien i tillegg til én oppfriskningsdose 3 måneder etter dose 3. For en del av disse pasientene vil denne oppfriskningsdosen være dose nummer 5.

 

Barn og ungdom

Her kan du finne hvilke anbefalinger som gjelder for vaksinering av barn og ungdom. Oppdatert 01.12.22.

 

18.11.22 Regjeringen åpner opp for oppfriskningsdose til personer i aldersgruppen 18-64 år uten underliggende risiko for alvorlig sykdomsforløp

FHI vurderer at gruppen 18-64 år uten underliggende risiko per nå ikke inkluderes som en av målgruppene som anbefales en ny oppfriskningsdose, men at det allikevel åpnes opp for at de som selv ønsker det, kan ta en ny dose.

 

Transport til vaksinering

Transport må ordnes av den enkelte, da pasientreiser ikke dekker reiseutgifter til vaksinasjon.