Vaksinering

Vaccine coronavirus concept. Syringe with an ampoule hold in hand doctor

 

Koronavaksinering

Har du spørsmål om koronavaksinering, kan du ringe Snåsa Helsestasjon på telefon 918 53 087.

 

Oppfriskningsdose koronavaksine til eldre over 65 år 

Det blir drop-in-vaksinering på Snåsa Helsehus, 1 etasje sykeheimen torsdag 02. desember kl. 08.30-11.00 og 12.15 – 14.00.

Innbyggere som ikke har mottatt koronavaksine kan også møte på drop-in for vaksinering. Det samme gjelder barn som har fylt 12 år og som ikke har fått vaksine.

Det skal gå minst 5 måneder fra 2. dose koronavaksine til oppfriskningsdosen for de over 65 år. Oppfriskningsdoser til helsepersonell (under 65 år) skal fortsatt gis med et intervall på 6 måneder siden dose 2.

Det skal være minst 1 uke mellom koronavaksine og annen vaksine (f.eks. influensavaksine).

BRUK MUNNBIND VED OPPMØTE FOR VAKSINERING!

 

Oppfriskningsdose koronavaksine til aldersgruppen 45 – 64 år

Det blir drop in-vaksinering på Snåsa Helsehus, 1 etasje sykeheimen tirsdag 7. desember kl. 08.30-11.00 og 11.30-13.00.

Innbyggere som ikke har mottatt koronavaksine kan også møte på drop-in for vaksinering

Det skal gå minst 6 måneder fra 2. dose koronavaksine til oppfriskningsdosen for personer mellom 45 – 64 år. Logg inn på helsenorge.no for å se tidspunkt for andre dose.

Det skal være minst 1 uke mellom koronavaksine og annen vaksine (f.eks. influensavaksine).

BRUK MUNNBIND VED OPPMØTE FOR VAKSINERING!

 

Transport til vaksinering

Transport må ordnes av den enkelte, da pasientreiser ikke dekker reiseutgifter til vaksinasjon.

Hjemmetjenesten vaksinerer innbyggere som ikke kan møte på Snåsa Helsehus.